17 เม.ย. 2023 เวลา 04:18 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

แยกข้อมูลด้วย Query ใน Google Sheet

สมมุติว่ามีข้อมูล 15 แถว ต้องการแยกตาราง 3 ตาราง ตารางละ 5 แถว โดยไม่ซ้ำ และเรียงกันจากลำดับน้อยไปมาก ตามรูป
ให้พิมพ์สูตรในช่อง D2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5",1)
ในช่อง G2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5 offset 5",1)
และช่อง J 2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5 offset 10",1)
เท่านี้ก็ได้แล้วครับ
ภาษา SQL
limit หมายถึง จำนวนที่ต้องการให้แสดง ในตัวอย่างคือแสดง 5 แถว
offset หมายถึง ตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่ต้องการแสดง ในตัวอย่าง offset 5 หมายถึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 1 ถึง 5 ไม่ต้องการให้แสดง แต่ให้แสดงแถวที่ 6 เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา