สมมุติว่ามีข้อมูล 15 แถว ต้องการแยกตาราง 3 ตาราง ตารางละ 5 แถว โดยไม่ซ้ำ และเรียงกันจากลำดับน้อยไปมาก ตามรูป
ให้พิมพ์สูตรในช่อง D2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5",1)
ในช่อง G2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5 offset 5",1)
และช่อง J 2 ว่า =QUERY(A1:B,"select * limit 5 offset 10",1)
เท่านี้ก็ได้แล้วครับ
ภาษา SQL
limit หมายถึง จำนวนที่ต้องการให้แสดง ในตัวอย่างคือแสดง 5 แถว
offset หมายถึง ตำแหน่งสุดท้ายที่ไม่ต้องการแสดง ในตัวอย่าง offset 5 หมายถึงข้อมูลตั้งแต่แถวที่ 1 ถึง 5 ไม่ต้องการให้แสดง แต่ให้แสดงแถวที่ 6 เป็นต้นไป
1 ถูกใจ
3 แชร์
404 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา