17 เม.ย. 2023 เวลา 17:14 • ความคิดเห็น
1.หาข้อดีของงานนั้นๆๆค่ะ
2.ทำงานเพื่อใครเพราะอะไรค่ะ
3.ถามตัวเองค่ะว่าสิ่งที่ตัวเองชอบคืออะไรและจะทำให้มันเป็นอาชีพและสร้างรายได้อย่างไรค่ะ🙂
โฆษณา