ผู้ชายเหมือนไก่โต้ง ผู้นำต้องนำต้องขัน ระบบ" Egoตัวกู"
ไก่โต้งคิดเสมอว่า " วันไหนกูไม่ขัน พระอาทิตย์จะไม่ขึ้น "
ไก่โต้งผู้นำ
โฆษณา