18 เม.ย. 2023 เวลา 08:00 • สุขภาพ

ติดหรือยังนะ? เช็กอาการโควิดอาร์กทูรัส XBB.1.16

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แนะเฝ้าระวังและสังเกตอาการโควิดสายพันธุ์ XBB.1.16 เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มและทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
โฆษณา