18 เม.ย. 2023 เวลา 12:12 • ไลฟ์สไตล์
กำแพงกิเลส ทลายยากอยู่นะ
ที่เราๆเห็นว่าถูกๆ อาจจะไม่ถูกก็ได้นะ !!!
โฆษณา