พอเห็นคำว่า จะทำให้นิสัยเป็นใหญ่ของพ่อลดลง ..ไม่รู้ว่าใครอยากจะเอาชนะกันด้วยอะไร ไม่ได้ บอกสาเหตุเสียด้วย ถกเถียงกันด้วยอะไร เมื่อเกิดการถก บางทีก็ไม่ทันได้มีสติ มีแต่อารมณ์ ..ที่เกิดขึ้น นำพาให้ใช้กิริยาท่าทาง คำพูดน้ำเสียงที่ประกอบ น้ำเสียงของอารมณ์ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ..แล้วบ้านจะร่มเย็นมั้ย https://www.blockdit.com/posts/63dd0aca7a577e94b5e9a267
เค้าว่า ศัตรูที่แท้จริงของจิตเรา มันคือ อารมณ์โมโห โกรธ ไม่ชอบใจไม่พอ ..มันเกิดขึ้นที่ตัวเรา บ้านที่จิตเราอาศัยอยู่ กายที่เราอาศัยอยู่ ..มันก็ทำให้บ้านที่เราอาศัยอยู่เร่าร้อน .ลุกเป็นไฟที่ตัวเรา ..ยิ่งเราไปใช้อารมณ์ที่ไม่ควร กับผู้ที่ให้บ้านของจิตเราอาศัยอยู่ มันก็จะยิ่งเหมือนเอาไฟ ..มาทำตัวเราเอง มีแต่คำว่า ขาดทุน ..อย่างเดียว เรื่องที่จะมีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจกัน มันคงเป็นไปได้ยาก..เพราะมันเป็นไฟสุมขอน..สุมกายสุมจิต ..บ้านนี้จะมีความสุขมั้ย
..ก็เราเป็นผู้อาศัยบ้านพ่อบ้านแม่ ที่มีพระคุณต่อจิตของเรา ทำไมไม่หยุดยั้งที่เรา ..หยุดอารมณ์..ที่ตัวเราเอง..ทบทวนตัวเอง ..ในสิ่งที่เรากำลัง ..ถ้าเป็นเรื่องของคนอื่น หรือ อยากให้เราเป็นอย่างนั่นอย่างนี้ ก็ค่อยๆพูดจา ไม่พูดด้วยอารมณ์ทิฐิ ..รับฟังกันได้ เราก็ใช้สติกลั่นกรองเหตุผล มีสติปัญญาของตัวเองนี่น่ะ
โฆษณา