20 เม.ย. 2023 เวลา 07:23
อ้วนลงพุง ระวังกัน !!!
คนไทยตายด้วยโรค NCDs ถึงชั่วโมงละ 37คน
โรค NCDs คือ โรคที่ไม่สามารถติดต่อระหว่างกันได้ แต่เป็นโรคที่เรื้อรัง... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา