23 เม.ย. 2023 เวลา 05:30 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
🌅ถ้าเวลาเดินช้าเราก็จะมองหน้ากันนานขึ้นเหมือนซีรี😽ย์อินเดีย🌄🙈คงต้องเปลี่ยนจากปิดแมสมาเป็นปิดตา🙀🙀
โฆษณา