ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าอยู่ ๆ เวลารอบ ๆ ตัวเราเดินช้าลง อยากถามว่า คนอื่นจะเห็นเราแก่เร็วกว่าเขาไหมครับ?
22 เม.ย. 2023 เวลา 12:47 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี • 10 คำตอบ
คำตอบ (10)