23 เม.ย. 2023 เวลา 11:40 • การศึกษา
มันก็ไม่เชิงว่าลืม มันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตที่มักไหลลงต่ำ
การฝึกฝนจิตใจเพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้น เหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา
หยุดเมื่อไรมันก็ไหลลง และลงเร็วด้วย
ต้องเลี้ยงกำลังให้ดีไม่หักโหมเกินไป และไม่ย่อหย่อน เพื่อให้มีแรงเข็นไปได้ต่อเนื่องจนกว่าจะถึงปลายทาง
ไปอย่างเต่า ชนะกระต่ายได้
1
โฆษณา