23 เม.ย. 2023 เวลา 14:40 • ข่าวรอบโลก

ความขัดแย้งส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆ ล้วนเกิดมาจากสงครามพันทางของอเมริกา:

ตอนนี้ ๑.กระแสประเทศอาฟริกันหันมาทางรัสเซียและจีนสูงมาก ๒.อเมริกาไม่ต้องการให้ซูดานหันไปเข้ากับรัสเซียและจีน จึงให้ทหารที่เป็นหุ่นเชิดของตนก่อการรัฐประหาร เห็นหรือยังครับว่าประเทศที่สร้างภาพลวงชาวโลกว่าเป็นประชาธิปไตย กลับอยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารเสียเอง เหล่าบรรดาสื่อสากกะเบือไม่ออกดอกของไทย ไม่เคยรายงานเลยว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลัง
18
ตอนนี้ อเมริกาส่งคนเข้าไปช่วยฝ่ายทำรัฐประหาร ส่วนฝ่ายรัฐบาลเป็นไปได้ที่จะมีวากเนอร์ของรัสเซียเข้าไปแล้ว อเมริกาต้องการให้รัฐบาลซูดานเป็นหุ่นเชิดของตนจึงส่งสัญญาณให้ทำรัฐประหาร ถ้าฝ่ายรัฐบาลไม่ยอมให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซง ขอให้รัสเซียช่วยเต็มอัตราศึก สงครามกลางเมืองก็จะเกิดที่ซูดานอีกประเทศ อาจถึงขั้นแบ่งแยกเป็นซูดานเหนือ-ใต้ตามมา
10
เพราะรัฐบาลอเมริกาไม่ยอมรับความจริงว่าตนกำลังขาดความน่าเชื่อถือแล้วแท้ๆ
8
โฆษณา