24 เม.ย. 2023 เวลา 19:06 • ศิลปะ & ออกแบบ

รูปเงาะ

ในเรื่องราวของสังข์ทอง พระสังข์ได้มีโอกาสลงไปชุบตัวในบ่อทอง แล้วได้ได้สวมรูปเงาะปิดบังเอาไว้ โดยส่วนตัวผม ผมคิดว่ารูปทองของพระสังข์คือความดีงามในใจคน ไม่ว่าจะสวมรูปเงาะที่ขี้เหล่ อัปลักเพียงใดก็ไม่สามารถปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงความดีที่อยู่ภายในได้ ไม่ว่าจะถอดหรือจะใส่ก็ตามครับ
เส้นปากกาบนสมุดสเก็ตช์
หรืออีกนัยหนึ่ง คนเราไม่ว่าจะสร้างสรรค์งานใดๆออกมา ความธรรมดาของอุปกรณ์ที่ใช้มันจะไม่มีทางมาบดบังความสวยงามของงานหรือความสามารถของผู้สร้างงานได้เลยครับ^^
โฆษณา