นอกจากนี้ ยังเปิดตัว Viva Glint ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน โดย Microsoft Copilot ใน Viva จะใช้ประโยชน์จากพลังการขับเคลื่อนของ AI เพื่อเร่งสมการประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจและความสำเร็จที่ดีขึ้น
Microsoft Copilot จะเปิดตัวใน Viva Goals, Viva Engage, Viva Learning, Viva Topics, Viva Glint และอื่นๆ ดังนี้
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา