25 เม.ย. 2023 เวลา 03:44 • ไอที & แก็ดเจ็ต

Microsoft ได้เปิดตัว Copilot ใน Viva แล้ว

นอกจากนี้ ยังเปิดตัว Viva Glint ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพของพนักงาน โดย Microsoft Copilot ใน Viva จะใช้ประโยชน์จากพลังการขับเคลื่อนของ AI เพื่อเร่งสมการประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจและความสำเร็จที่ดีขึ้น
Microsoft Copilot จะเปิดตัวใน Viva Goals, Viva Engage, Viva Learning, Viva Topics, Viva Glint และอื่นๆ ดังนี้
โฆษณา