ความคิดเห็นบนชุมชน
ไอที
  • 2.6K
    โพสต์
  • 6
    คำถาม
  • 329
    สมาชิก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล