ไอที
  • 1.3K
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 212
    สมาชิก
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดดำเนินการข้อมูล