❝ ความอยู่รอด ❞

เป็น “เรื่องราว” ของ “..ชีวิต..”
❝ การใช้..ชีวิต ❞
อย่าง..มี “ความหมาย”
เป็น “เรื่องราว” ของ “..จิตใจ..”
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
❝ 𝙎𝙐𝙍𝙑𝙄𝘼𝙇 ❞
𝘐𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳 𝘰𝘧 “..𝙇𝙞𝙛𝙚..”
❝ 𝙇𝙄𝙑𝙄𝙉𝙂 ❞
𝘈 “𝘮𝘦𝘢𝘯𝘪𝘨𝘧𝘶𝘭” 𝘭𝘪𝘧𝘦
𝘐𝘴 𝘢𝘭𝘭 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵..
𝘛𝘩𝘦 “..𝙈𝙞𝙣𝙙..”
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
โฆษณา