เดาว่าจริง บางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด อาจเป็นพื้นฐาน ส่วนการก่อตัวและเติบโตต้องพึ่งจากแวดล้อม
ดูได้จากพ่อ/แม่ ที่เคยเป็นและบางอย่างก็ยังเป็น ถึงได้ส่งต่อไปยังรุ่นลูก
1
  • 1
โฆษณา