ความคิดเห็นบนคำถาม

จริงไหม ที่DNA สามารถกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ได้ ?
30 เม.ย. 2023 เวลา 11:02 • ความคิดเห็น • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)