2 พ.ค. 2023 เวลา 16:37 • ไลฟ์สไตล์
ไม่ใช่คนดี ที่มีเรื่องต้องทำเยอะ แต่คนที่มี สภาวะผู้นำ แก้ปัญหาเก่งต่างหาก ที่มักเจองานเยอะ มีคนมาขอความช่วยเหลือเยอะ เพราะแก้ปัญหาเก่ง สังเกตได้ ถ้ามีคนมาขอร้อง แล้วช่วยเขาได้ จะมีคนเอาปัญหามาให้แก้อีก
ถ้าคนดี แต่แก้ปัญหาไม่เป็น ช่วยคนอื่นไม่ได้ ก็ไม่มีคนมาพึ่งพาหรอก ถ้าคนดี แก้ปัญหาผิดพลาด ไม่เก่งจริง คนก็ไม่มาพึ่งพา
แต่คนเก่งที่มีน้ำใจ ยอมช่วยเหลือคนอื่น มักจะถูกมองเป็นคนดี
โฆษณา