เป็นคนดีมีเรื่องทำเยอะจริงค่ะ แต่ไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากมีภาระที่คนอื่นโยนมาให้มากขึ้น
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา