2 พ.ค. 2023 เวลา 20:31 • ไลฟ์สไตล์
เป็นคนดีมีเรื่องทำเยอะจริงค่ะ แต่ไม่ได้อะไรตอบแทนนอกจากมีภาระที่คนอื่นโยนมาให้มากขึ้น
โฆษณา