2 พ.ค. 2023 เวลา 22:38 • ไลฟ์สไตล์
คนดีๆมักพึ่งพาได้ อันนี้จริงค่ะ แต่คนที่มีเรื่องต้องทำเยอะ อาจไม่ใช่คนดีหรือพึ่งพาได้เสมอไปค่ะ
มีเรื่องต้องทำเยอะ อาจเป็นเพราะ
– ปฏิเสธไม่เป็น
– ไม่ไว้ใจให้คนอื่นทำแทน
– ชอบเผื่อเหลือเผื่อขาด
– คลั่งความสมบูรณ์แบบ
– ฯลฯ
"คนดีๆ" คือดีในสายตาของคนอื่น หรือดีในสายตาของตัวเราเอง อาจวัดได้จากความรู้สึกของเราที่มีต่อ "ความเรื่องเยอะ" เหล่านั้นน่ะค่ะ เยอะก็ยังเต็มใจหรือเยอะแล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจ เป็นต้น
โฆษณา