คิดว่าเป็นแค่ประโยคธรรมดา เพราะแทบไม่เคยได้ยิน อาจเคยบ้าง แต่ไม่ได้บ่อยอะไร จนแทบไม่มีความหมายอะไรพิเศษ นอกเหนือจากเป็นแค่ความคิดของคนพูด ไม่ได้จริงหรือไม่จริงอะไร
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา