อยู่เป็น เป็นคำเปรียบเปรย
ของคนจำพวกที่เอาตัวรอด
มีประสบการณ์มาสักระยะหนึ่ง
รู้ทางหนีทีไล่ เพื่อไม่ให้เดือดร้อน
2
รู้ผิด รู้ถูก แต่เลือกทำตามสถานการณ์
เออออ ไปกับผู้มีอำนาจ
ถ้าจังหวะได้เปรียบ ก็แสดงความกล้า
แต่ถ้ายังไม่ถึงเวลา ก็จะวางตัวดี
เป็นกลาง ไม่ค่อยเลือกฝั่ง
ไม่ค่อยแสดงความเปิดเผยในใจ
อาศัยไหลไปตามสถานการณ์
ถ้ามีเพื่อนที่ทะเลาะกัน
คนอยู่เป็น จะคุยได้ทั้งสองฝั่ง
คุยกับคนนี้ก็ได้ คุยกับคนโน้นก็ได้
ยอมตามไปกับสังคม
หรือกระแส และคนหมู่มาก
แม้ในใจจะรู้ผิด รู้ถูก
แต่ไม่อยากกล้าหาญ
ไม่อยากแสดงความมีคุณธรรม
เพราะกลัวจะเดือดร้อน
อาศัยแรงกระเพื่อมลื่นไหลไปกับสังคม
คนอยู่เป็น สามารถเปลี่ยนแปลงได้
จะอดทนก็ทำได้ เพื่อให้ตัวเองอยู่รอด
1
  • 9
โฆษณา