ความคิดเห็นบนคำถาม

“ อยู่เป็น “ คือการอยู่แบบไหน ?
3 พ.ค. 2023 เวลา 12:13 • ความคิดเห็น • 18 คำตอบ
มันเป็นบวก หรือลบกันแน่
คำตอบ (18)
 • สุดยอดคำตอบ
  อยู่เป็น คือ อยู่แบบสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการสร้างและดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์
  1
  เป็นคนรู้จักทางหนีทีไล่ รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา รู้ว่าเวลาไหนควรหนักแน่น เวลาไหนที่จำเป็นต้องโอนอ่อน โดยยังคงความเป็นตัวเองเอาไว้ (ถามอากูเกิล...
  1
  • 10
 • คำถามยอดนิยม
  เป็นอยู่คือ คือเป็นอยู่ กับอยู่เป็นคือ
  คนไทยคำไทยนี่หลากความหมายลึกซึ้งในคำจริงๆ
  อยู่ให้เป็น ถ้าserious case โบราณก็ต้องเลือกอยู่กับผู้ชนะผู้มีอำนาจ เพ...
  • 2
 • ความสามารถที่จะให้รอดจากสถานการณ์ที่มีโอกาสรอดน้อยมาก
  • 2
 • อยู่ในที่ที่รู้สึกอึดอัดหรือที่แปลกใหม่ ด้วยความรู้สึกที่ต้องอยู่รอด เพื่อหาหนทางที่ทำให้ไม่ลำบากใจทั้งตัวเองและผู้คนรอบข้าง
  • 2
 • คนรอบข้างไม่เดือดร้อน รวมถึงตัวเองด้วยครับ
  1
  • 2
 • อยู่เป็น คือ การบาลานซ์ พลังงาน อารมณ์ คำพูด การกระทำ การแสดงออก ของเราให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
  ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป...
  • 4
 • คหสต. มันคือการเป็นกลางครับ เวลาเพื่อนทะเลาะกันแล้วคุณถูกดึงเข้าไปตัดสินว่าใครถูกผิด แล้วคุณบอกว่าไม่อยากยุ่ง นั่นคือการอยู่เป็นไม่เลือกเข้าข้างใครให้เสียเพื่อน บางคนก็เอาไปเป็นคำชมคนอื่นว่าเป็นฉลาดในการเอาตัวรอดครับ(กรณีผู้ใหญ่พูดกันเด็ก) บางคนก็เอาไปปรับปรำว่าคนที่อยู่เป็น...
  1
  • 1
 • อยู่เป็นคือการอยู่แบบยังมีลมหายใจถึงแม้ว่าจะรวยริน ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่เขาเรียกอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตาย
  1
  • 1
 • บวกดิ ไม่เดือดร้อนตนเอง และผู้อื่น คืออยู่เป็นสำหรับเรา
  1
  • 1
 • ‘อยู่เป็น’ คือการปรับตัวยืดหยุ่นให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมได้
  แต่การนำไปใช้ในทางที่ดีหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับ
  1
  • 3