4 พ.ค. 2023 เวลา 03:35 • ความคิดเห็น
อยู่เป็นคือการอยู่แบบยังมีลมหายใจถึงแม้ว่าจะรวยริน ถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่เขาเรียกอยู่ก็ตายไม่อยู่ก็ตาย
1
โฆษณา