ดีขึ้นหมายความว่าอะไร ดีขึ้นสำหรับใคร ต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ละเอียด
1
ถ้าตอบแบบภาพรวม ๆ เอาความนิยมสองขั้วเป็นหลักคือฝ่ายนิยมเผด็จการกับฝ่ายนิยมประชาธิปไตย เมื่อฝ่ายค้านได้เป็นรัฐบาลมันต้องดีขึ้นทุก ๆ ด้านสำหรับฝ่ายประชาธิปไตย ตรงกันข้ามมันต้องเลวลงแน่นอนสำหรับพวกนิยมเผด็จการ
ด้านเศรษฐกิจละ นี่ต้องดูภาพรวมคือคนส่วนใหญ่ด้วยนะ ฝ่ายประชาธิปไตยนี่มันอิงกับประชาชนส่วนใหญ่ เศรษฐกิจในมุมของคนส่วนใหญ่มันต้องดีขึ้นตามธรรมชาติเพราะการเมืองพวกนิยมประชาธิปไตยมันค้อวตอบโจทย์แก้ปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ ในขณะที่เผด็จการเขาจะทำเพื่อคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่เป็นอภิสิทธิ์ชน ชนชั้นนำ ชนชั้นสูง หรือกลุ่มคนแวดล้อมตัวผู้นำแล้วแต่เราจะเรียก
หลักฐานพิสูจน์มันมาจากระดับโลก คนที่เดินทางมากพอ ประสบการณ์มากพอระดับหนึ่งหรือมีความรู้สูงระดับหนึ่งจะรู้ได้ชัดเจนว่า โลกซีกเผด็จการ กับซีกประชาธิปไตยกลุ่มไหนมันเจริญก้าวหน้ากว่า ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่า
ระหว่างรัสเซียซึ่งเป็นเผด็จการกับยุโรปซึ่งเป็นประชาธิปไตย ประชาชนของรัสเซียกับประชาชนในยุโรปฝั่งไหนมันความเป็นอยู่ดีกว่ากัน
อเมริกากับจีนก็เปรียบเทียบได้ง่ายมากว่าที่ไหนคนมันอยากไปอยู่ แย่งกันอพยพไปอยู่ ในาอล้างสมองบอกอเมริกาแย่อย่างนั้นอย่างนี้ แต่ถ้ากลับมาดูว่าระหว่างอเมริกากับจีนคนมันอพยพหาทางเข้าไปเรียนไปทำมาหากินหรือเข้าไปอยู่ฝั่งไหนมากกว่ากัน
เอาให้ชัดและง่ายกว่านั้นเกาหลีเหนือซึ่งเป็นเผด็จการกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประชาธิปไตย ประชาชนฝ่ายใดมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่ากัน
ฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลแน่นอนว่าเขาต้องพาประเทศไปทางโลกซีกประชาธิปไตยคือยุโรปแบะอเมริกามากขึ้น ตรงกันข้ามฝ่ายนิยมเผด็จการเขาจำเป็นต้องไปทางรัสเซีย จีน เกาหลีเหนือนั่นเพราะการเป็นรัฐบาลเผด็จกาหรือกึ่งเผด็จการมันถูกรังเกียจ ถูกบอยค็อต ระดับใดระดับหนึ่ง โลกยุคนี้มันแบ่งขั้วชัดเจนไม่มีใครสามารถเป็นกลางแล้วอยู่รอดตามลำพังได้ เมื่อฝ่ายเผด็จการเป็นรัฐบาลเขาก็จำเป็นต้องเลือกคบค้ากับจีน รัสเซียเป็นหลัก เพราะยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยจะถอยห่างออกไปตามธรรมชาติของระบบ
เดี๋ยวนี้จีนก็เข้ามาครอบงำเป็นเจ้าของที่ดิน กิจการต่าง ๆ มากมายอยู่แล้ว ถ้าฝ่ายเผด็จการยังเป็นรัฐบาล แน่นอนว่าระดับการครอบงำมันจะมากขึ้นกว่านี้มาก
  • 1
โฆษณา