SABINA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม
โครงการคัดเลือกทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 10
SABINA ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้น SABINA จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการคัดเลือกทูตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๑๐”
โดยกิจกรรมของนักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้แทนนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมในนามขององค์กรกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 – 4 เมษายน 2566 มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 200 คน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยรวมถึงมีการปลูกฝังและกระตุ้นความสนใจให้นักศึกษารับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา