บริษัท AIA ร่วมบริจาคชุดชั้นในเก่าให้กับ SABINA ภายใต้โครงการ New Life BAR CYCLE จำนวน 3,839 ตัว มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน ส่งมอบโดย คุณรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย (จำกัด) รับมอบโดย คุณพิชชา ธนาลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ในวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เพื่อเป็นการช่วยกำจัดบราเก่า เสื่อมสภาพอย่างถูกวิธี ช่วยลดประมาณขยะ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยชุดชั้นในเสื่อมสภาพนับว่าเป็นขยะที่มีการกำจัดค่อนข้างยาก ผู้บริโภคมักจะไม่ทราบวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธีได้อย่างไร ซาบีน่าจึงได้จัดทำโครงการ “โละแล้วไปไหน” นำชุดชั้นในเสื่อมสภาพเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี
ด้วยกระบวนการเผาทำลายผ่านระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ PM 2.5 นอกจากนี้ยังสามารถแปรเปลี่ยนชุดชั้นในมาเป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Energy Recovery) ทดแทนพลังงานธรรมชาติ (ถ่านหิน) ซึ่งเท่ากับช่วยลดการใช้พลังงานจากทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย
สุดท้ายนี้ SABINA อยากเชิญชวนให้ทุกท่าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ New Life BAR CYCLE มาร่วมโละบราเก่า เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดกันนะคะ
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
Line@: @sabinathailand
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา