อู่ข้าวอู่น้ำ ใครเห็นก็ต้องการผลประโยชน์ ส่วนใครจะได้ไปมากกว่านั้น อยู่ที่ระดับความไว้ใจ และเมื่อแทงข้างหลังแล้ว จึงจะสรุปได้ ว่าใครร้ายกว่ากัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา