หมาตัวหนึ่งมันยืนอยู่ที่นี่ มันรู้สึกเป็นทุกข์
มันออกเดินมันก็เป็นทุกข์
มันจะวิ่งไปมันก็เป็นทุกข์
มันจะนั่งอยู่ก็เป็นทุกข์
มันจะนอนอยู่ก็เป็นทุกข์
ไปซุกพุ่มไม้ก็ยังเป็นทุกข์
เข้าไปในโพรงไม้มันก็เป็นทุกข์
จะเข้าไปอยู่ในถ้ำก็ไม่สบาย มันก็เป็นทุกข์
เพราะมันเห็นว่าการยืนอยู่นี้ไม่ดี การนั่งไม่ดี การนอนไม่ดี พุ่มไม้นี้ไม่ดี โพรงไม้นี้ไม่ดี ถ้ำนี้ไม่ดี มันก็อยู่ไม่นิ่งตลอดเวลานั้น
ความเป็นจริงหมาตัวนั้นมันเป็นขี้เรื้อน มันไม่ใช่เป็นเพราะพุ่มไม้ หรือโพรงไม้หรือถ้ำ หรือการยืน การเดิน การนั่ง การนอน มันไม่สบายเพราะมันเป็นขี้เรื้อน
หลวงพ่อชา สุภัทโท
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา