ผมว่าถ้ามีโอกาสใครก็กรอบโกยกันหมด พยายามจะมีอำนาจและร่ำรวยให้มากที่สุด สิ่งที่จะทำให้เกิดความแตกต่างก็คือการวางตัวระหว่างประเทศ การพัฒนาประเทศชาติให้มีอำนาจต่อรองในเวทีโลก การพัฒนาเศรษฐกิจให้ประชาชนมีสุขภาวะทางกายและทางจิตที่ดี
1
อย่าเข้าใจผิดว่าผมอยากให้ทุกคนสามัคคีกันนะครับ เราขัดแย้งกันได้เพราะเราแตกต่างกัน แต่เราจะบริหารจัดการความขัดแย้งให้เกิดความสร้างสรรค์ในรูปแบบไหน นั้นเป็นความท้าทายของผู้บริหารประเทศ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา