7 พ.ค. 2023 เวลา 03:41 • ความคิดเห็น
ไปรู้มาจากไหนรึ พึ่งได้รู้ได้ยินในช่วงนี้
ที่ผ่านมามันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ถูกอ้างขึ้นไม่ใช่รึ แต่การคอรัปชั่นก็มีอยู่จริงไม่ใช่รึ
รัฐประหารได้อำนาจแล้วคอรัปชั่นก็ยังเห็นอยู่ เพียงแต่อาจเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไป
1
ไม่ว่าจะเลือกตั้งเข้ามา หรือรัฐประหาร การคอรัปชั่นของผู้มีอำนาจก็ยังมีอยู่เสมอ
1
และสิ่งนี้จะมีต่อไป
ถ้าประชาชนยังทำได้คิดได้ในลักษณะแค่การเป็นกบเลือกนาย แล้วก็แค่พอใจเชียร์นายที่ตัวเองเลือก
เปลี่ยนมุมมองเป็นว่า
จะเป็นแมวดำ แมวขาวไม่สำคัญเท่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ แต่ตัวเรา, ประชาชน, ต้องคุมแมวให้ได้ไม่ให้หลงว่ามีอำนาจจะทำอะไรก็ได้
แน่นอนว่ามันไม่ได้แค่อาศัยการเลือกตั้ง แล้วเชียร์ว่าคนที่ถูกใจต้องได้เลือกเมื่อได้เลือกแล้วก็ฝากความหวัง ฝากใจให้หมดแล้วรอคอยว่าเมื่อไหร่ผลลัพธ์ที่อยากได้จะมาถึง
แต่เข้าใจให้ได้ว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตาม ให้จำไว้ว่าเราให้เข้ามาทำหน้าที่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้
1
ก่อนที่จะเข้าใจตามกล่าวข้างต้นได้ ประชาชนคนทั่วไป อาจต้องปรับแนวความคิดที่ตัวเองยึดถือไว้เป็นที่ตัดสินใจใช้ ณ ช่วงเวลานี้ แล้วสร้างความยืดหยุ่น โอกาสที่จะเรียนรู้ รับรู้โลกด้วยข้อมูลที่เหมาะสมในมิติต่าง ที่ไม่ใช่แค่ที่ตัวเองยึดถือเพียงอย่างเดียว
ไม่เช่นนั้นก็จะเห็น คิด ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในรูปแบบเดิมๆ ซ้ำซากไป ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีขึ้นได้
โฆษณา