หากคนชั่วในการทำ รปห. ก็คือข้ออ้างล้วนๆ สุดท้ายก็คือสมบัติผลัดกันชม ทำประชานิยมเพื่อเพิ่มบารมี คำสัญญาทั้งหลายก็กลายเป็นคำลวง
สุดท้ายเข้าอีหลอบเดิม โกงกินหนักกว่าเก่าอีกครับ
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา