7 พ.ค. 2023 เวลา 08:24 • ความคิดเห็น
วัดกันที่จิตใจ ว่าจะทำตัวเป็นประโยชน์ให้ส่วนรวมแค่ไหน?
เป็นประโยชน์ในที่นี้ ไม่จำเป็นต้องไปบริจาค ไปบวช ไปทำองค์กรสาธารณะอะไรใดๆ
ก็แค่ปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองให้ดีที่สุด นึกถึงผลลัพธ์ต่อส่วนรวมว่าการกระทำที่เราได้ทำไปนั่นจะก่อให้เกิดผลกระทบดีหรือร้ายแก่สังคม
1
ยกตัวอย่างง่ายๆเช่น มีคนมาจ้างให้ไปเลือกตั้งกาพรรค ที่มีประวัติโกงกินชาติ มีคำตัดสินศาลเป็นประจักษ์ แต่เพราะความเห็นแก่เงินจึงกาให้ผู้จ้างวาน
โดยมีคำปลอบใจตนเองว่า "นักการเมืองทุกพรรคมันโกงเหมือนๆกันแหละ"
นั่นล่ะคือความเห็นแก่ตัว ไม่รักชาติ
โฆษณา