8 พ.ค. 2023 เวลา 15:53 • การเมือง
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณของสำนักงานตำรวจเสนอ project เร่งด่วน ไปดูงาน
"เรื่องการใช้ยาพิษในการฆาตกรรม" ที่ สำนักงานสอบสวนกลาง FBI USA เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 10 นาย ระดับสารวัตร ลงมา ส่วนหัวหน้าคณะเดินทาง ระดับ พันตำรวจเอก 1นาย
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรอบรู้เพิ่มเติมมากขึ้น เกี่ยวกับการตายผิดธรรมชาติ ที่มาจากการใช้ไซยาไนด์และยาพิษอื่นๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
1 เจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจในการชันสูตรพลิกศพมากขึ้น เพื่อให้การตายผิดธรรมชาติได้คลี่คลายโดยปราศจากข้อสงสัยจากญาติของผู้เสียหาย
2 เจ้าหน้าที่ที่รับการฝึกอบรม ทำ paper รายงานการฝึกอบรม ในรูปแบบภาพ,เสียง,เอกสาร, file,video เผยแพร่ต่อสาธารณชน
งบประมาณที่ใช้ 2,000,000 ฿ จำนวนเจ้าหน้าที่ 11 คน ระยะเวลา 3 วัน รวมค่าตั้วเครื่องบิน,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยง,อาหาร
เจ้าของโครงการ สำนักงานวางแผนและงบประมาณ
โฆษณา