9 พ.ค. 2023 เวลา 11:00 • ปรัชญา

10 อคติทางความคิด ที่ควรระวังในการทำงาน | 5M EP.1501

ในโลกของการทำงานมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงาน จากหัวหน้างาน หรือจากตัวงานเองก็ตาม แต่อุปสรรคหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปจากอย่างอื่นเลยก็คือ “อคติทางความคิด”
ซึ่งอุปสรรคประเภทนี้มีบ่อกำเนิดจากตัวเราเอง โดยอคติทางความคิด มักจะทำให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆ จากอารมณ์ส่วนตัวโดยไม่ใช้เหตุผล ไม่ฟังความเห็นผู้อื่นหรือคิดตีโพยตีพายไปเอง โดยไม่สนข้อเท็จจริงใดๆ เป็นภัยเงียบในการทำงานที่หลายคนนั้นอาจไม่เคยให้ตระหนักรู้มาก่อน
ในพอดแคสต์ 5M EP. นี้ ลองไปสำรวจถึง 10 อคติทางความคิดที่เราควรต้องระวังในการทำงาน
#goodtime
#5minutespodcast
#missiontothemoonpodcast
โฆษณา