เราต้องแยกระหว่างคนดี กับ คนที่มีภาระหน้าที่เยอะค่ะ
คนดีดีที่การกระทำ จิตใจ
 
ส่วนคนที่มีเรื่องให้ทำเยอะ อาจจะเพราะภาระหน้าที่ จะด้วยความเต็มใจ หรือ ต้องทำ ก็แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละบุคคลไปค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา