10 พ.ค. 2023 เวลา 11:11 • ความคิดเห็น
สรรพสิ่งในจักรวาลเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา มีเกิดใหม่ เกิดขึ้นแล้วคงอยู่ และสลายไป เป็นวัฎจักร
โฆษณา