ความคิดเห็นบนคำถาม

นั่งสมาธิ เกิดนึกขึ้นว่า ไม่มีอะไรแน่นอน มันไม่เที่ยง แล้วอะไรคือความแน่นอน ความเที่ยง ?
9 พ.ค. 2023 เวลา 15:45 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)
 • สุดยอดคำตอบ
  ธรรมดาของสรรพสิ่งคือ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วแตกดับ มีความเปลี่ยนแปรไม่แท้เที่ยง รู้เช่นนี้แล้วยังจิถามหาความแน่นอนความเที่ยงไปเพื่อ?
 • ลมหายใจ
 • ขอให้มีความสุขกับการค้นหา หาไปเรื่อยๆ....เมื่อถึงเวลาเราก็จะเข้าใจ(ปจบ.รู้ )ครับ
 • ที่แน่ๆ คนเรานอนแน่ นอนแน่นิ่งไม่แน่นิ่งก็ไม่แน่นอน
  แต่นอนไม่ได้นานก็ต้องตื่นมาพบกับความไม่แน่นอน
  ทั้งหลายทั้งปวง ก็เพราะเรายังไม่แน่นอนเลยเคลื่อนไหวตลอด
  ตายก็เฉยไม่ได้เปลี่ยนสภาพไปตามสังขารกาลเวลา...
 • ชีวิตของคนเรา ปกติเราก็ใช้กายวาจาใจ เคลื่อนที่ไป วิญญาณทั้งหกก็เคลื่อนที่ไปตามกาย ใครล่ะเป็นผู้ที่สั่งกายให้เคลื่อนไหว เคลื่อนที่ไป .เสาะแสวงหาปัจจัย ..หากินอาหารหาที่กินที่นอน ไปมีอารมณ์เกืด ไม่ชอบใจไม่พอใจ มีกิริยากายวาจาใจเกิดขึ้นด้วยอารมณ์นานาชนิด ใครเป็นผู้สั่งกาย ให้ไป ..ไ...
 • สิ่งที่คุณนึกขึ้นได้นั่นแหละ
 • สรรพสิ่งในจักรวาลเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลา มีเกิดใหม่ เกิดขึ้นแล้วคงอยู่ และสลายไป เป็นวัฎจักร
 • ลองคิดถึง เรื่องใดสักเรื่องนึงขึ้นมาสิครับแล้วถามว่า "มันมีความเป็นไปได้อื่น ตามมาอีกไหม" ถ้าคำตอบคือมันไม่มีความเป็นไปได้อื่นตามมา สิ่งๆนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ แน่นอน เป็นสิ่งที่ เที่ยง
  ยกตัวอย่างเช่น ผมบอกว่า ผีไม่มีจริง...
 • ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอนว่ามันไม่แน่นอนครับ 🙂
 • ปัจฉิมโอวาสของพระพุทธเจ้าว่า
  กายเป็นสิ่งไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป ความตายคือความเที่ยง ทุกคนจงอย่าประมาท ยังความดีให้ถึงพร้อม