10 พ.ค. 2023 เวลา 16:57 • ความคิดเห็น

การเดินออกมา...

ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอ
แต่เป็นสัญญาณของความเข้มแข็ง
และการเคารพตัวเอง
.
#แล้วมันจะผ่านไปด้วยดี🩵
โฆษณา