ก้าวข้ามความกลัวด้วยการเผชิญแล้วคุณจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไป

บ่อยครั้งที่เราก็ถูกความคิดหลอกให้กลัว
ฟุ้งซ่านต่างต่างนานานั่งจมไปกับความกลัว
ผ่านความคิด เมื่อไหร่ที่คุณเพียงกล้าที่จะ
เผชิญมันความกลัวจะหายไปในทันที
1
กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ตกหลุมพรางความคิด
กลับมาเท่าทันเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันตาม
ความจริงอย่างไม่หวั่นกลัวเราไม่ได้เป็นคน
แรกของโลกหรอกที่พบเรื่องยากในการ
เดินทางของชีวิตเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกไม่เคย
เป็นเรื่องใหม่แค่เปลี่ยนตัวผู้เล่นเท่านั้นเอง
ฝึกเรียนรู้ผ่านชีวิตคนอื่นแล้วนำมาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับตัวเองไม่ว่าเรื่องจะร้ายแรง
ขนาดไหนเข้ามากระทบก็ไม่สร้างความ
กระเทือนให้เราเพราะเราเข้าใจชีวิตเป็นอย่างดี
2
อยู่แล้วกลัวสิ่งไหนก็เผชิญมันเพื่อความกลัว
จะหายไปต่อหน้าต่อตาของเราเพื่อเก็บเป็น
ประสบการณ์ไว้เตือนคนอื่นไม่ให้ตกเป็นทาส
ของความกลัวอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่พวกคุณต้องรู้
คือพลังแห่งความกลัวเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำ
ความถี่แบบนี้จะทำการไปเชื่อมต่อคนไม่ดี
เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตรักษาพลังงานให้อยู่
ในแดนบวกเพื่อนำพาความเป็นมงคลเข้ามา
ในสนามแม่เหล็กของชีวิตพวกคุณเอง...
ด้วยรักและปรารถนาดีค่ะ...Miracle aum....
6
โฆษณา