11 พ.ค. 2023 เวลา 05:24
ในโลกของการทำงานมักจะเต็มไปด้วยอุปสรรคหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคจากเพื่อนร่วมงาน จากหัวหน้างาน หรือจากตัวงานเองก็ตาม แต่อุปสรรคหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปจากอย่างอื่นเลยก็คือ “อคติทางความคิด”... อ่านต่อ
โฆษณา