ช่วงที่ 1 : รายงานข่าวที่น่าสนใจ
ช่วงที่ 2 : “เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย ยกระดับมะพร้าวน้ำหอมไทย สู่อุตสาหกรรมเกษตรเชิงนิเวศน์”
ผู้ให้สัมภาษณ์ : คุณสุรวุฒิ ปวุติภัทรพงศ์ (คุณเฮียแขก) กรรมการผู้จัดการ “บริษัท เอแอนด์เจ ผลไม้ไทย จำกัด”
Facebook : พิมพ์คำว่า “Coco4u ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวน้ำหอม”
Instagram : A&J Thaifuit
Check in : 128/1 ม.7 ตำบล ศรีสุราษฎร์ อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี, Damnoen Saduak, Thailand, Ratchaburi
ช่วงที่ 3 : “อัจฉริยะ SMEs… เนื้อหาความรู้ย่อยง่ายที่จะทำให้ SME สำเร็จอย่างอัจฉริยะ"
"เคล็ดลับกเลือกข้อความสื่อสารให้โดนใจ”
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ดร.เอกก์ ภทรธนกุล (อาจารย์เอกก์) หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Facebook : พิมพ์คำว่า “อัจฉริยะการตลาด”
#Smesmedee #samapornChukit #สมาพร ชูกิจ #SMARTSMEs #Coco4u ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าวน้ำหอม #coco4u.byaandjthaifruit #อัจฉริยะการตลาด #marketing1081009
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา