ยาลดความเครียดครึ่งเม็ดช่วยได้ครับ.ส่วนตัวนอนไม่หลับบ่อยๆเช่นกัน ไม่อยากคิดแต่มันคิดเอง.ออกกำลังกายเหนื่อยแล้วก็ไม่หลับ ตัดความคิดออกไม่ได้จึงไม่หลับได้.การหลับต้องมีจิตว่าง การพยายามหลับเป็นการเสแสร้ง การหลับต้องไม่มีความพยายามใดๆ.
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา