11 พ.ค. 2023 เวลา 18:51 • ศิลปะ & ออกแบบ

…เผชิญ…

๑๑ ๐๕ ๖๖
เส้นปากกาบนสมุดสเก็ตช์
โฆษณา