12 พ.ค. 2023 เวลา 00:14 • ความคิดเห็น

เราตกเป็นทาสเครื่องมือสี่เหลี่ยมกันหมด

ตื่นมาก็ทักทายกันเพื่อคงมิตรภาพอันดีเอาไว้
หลังจากนั้นก็ทำการสำรวจโลกว่าตอนที่เรา
หลับไปโลกได้เคลื่อนตัวไปรวดเร็วแค่ไหนกันแล้ว
ตั้งแต่ตื่นจนล้มตัวนอนเราเป็นส่วนหนึ่งของกันเสมอ
จนเป็นเหตุให้วิถีดั้งเดิมของเราสูญหายไปด้วย
2
เราเอาใจคนในโลกเสมือนจริงมากไปกว่าคน
ในโลกแห่งความจริงเราแทบใช้เวลาทั้งหมด
ไปกับมันนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่เคยได้ดื่มด่ำ
กับมื้ออาหารที่วางอยู่ตรงหน้าเราทานเพราะ
ต้องทานชีวิตแห่งความเร่งรีบได้ทำอะไรกับเราบ้าง
รวมทั้งทักษะบางอย่างของเราก็หายไปพร้อมกับ
ความเจริญโลกสอนให้เรามองออกไปนอกตัว
สนใจแต่ชีวิตคนอื่นเพื่อดูไว้แข่งขันกันเราเป็น
นักบริโภคนิยมอย่างเกินงามจนกลายเป็นส่วน
ของการทำลายสิ่งแวดล้อม พอได้รึยัง
2
ที่ต้องใช้ชีวิตในแบบคนอื่นเพราะกลัวจะแปลกแยก
มองไปที่ไหนมีแต่คนคิดอ่านพูดในแบบเดียวกัน
ใช้ภาษาที่เหมือนกันจนขาดความน่าสนใจ
ถูกครอบงำจนขาดสติและคิดว่านั่นคือชีวิตที่ดี
ที่คนควรทำไหลตามกระแสจนลืมตัวตนที่แท้จริง
3
สักพักก็พบว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไม่อยากมีชีวิต
อยู่ต่อไปหลงโลกจนโลกไม่น่าอยู่ฝึกช้าให้เป็น
ออกจากความเหมือนมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริง
ได้เมื่อไหร่คุณจะเป็นคนที่แตกต่างอย่างน่าสนใจ
เพราะคุณจะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
4
คนแบบนี้สิที่โลกแห่งความจริงต้องการฝึกสติ
เพื่อจิตใจที่มั่นคงคิดอ่านอะไรได้ดีเห็นอะไรใน
แบบที่คนอื่นไม่เห็นเพื่อจะออกจากทุกข์อย่าง
ถาวรอยู่อย่างน้อมรับทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่
ปล่อยไหลไปตามกระแสกลับมาเท่าทันกันให้ได้นะ
1
เพื่อกลับมามีความสุขอย่างแท้จริง....ศาสตร์แห่งความจริง.
8
โฆษณา