โดย ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล Ph.D., LLL สถาบันอินทรานส์
การทำงานคือการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาต้องใช้ปัญญา ปัญญาคืออะไร เกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเมื่อไหร่ บนเงื่อนไขใด
ปัญหามีเข้ามาให้แก้ทุกวัน แต่บ่อยครั้ง มันไปไม่ถูก มันคิดไม่ออก ที่คิดได้ มันก็ได้แต่แนวทางเดิมๆ ขาดทางเลือกที่หลากหลาย ไม่มีอะไรแตกต่าง แล้วเราจะสร้างปัญญา กระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไร
ในการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ผมขอเสนอ ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ที่อธิบายถึงธรรมชาติของแนวคิดเชิงระบบอันเป็นที่มาของปัญญา ดังนี้ สรรพสิ่งคือระบบ มีคุณสมบัติสำคัญ 6 ประการคือ1. ความเป็นหนึ่งเดียว2. องค์ประกอบ3. การเชื่อมโยง4. การผุดกำเนิด5. ศักยภาพที่แตกต่าง 6. คุณค่าและความหมาย
กาแฟร้อนคือระบบ มีความเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวที่ผุดขึ้นจากการเชื่อมโยง (การชง) ขององค์ประกอบและสามารถแสดงศักยภาพในรูปของรสชาติและความหอมได้อย่างมีคุณค่า
จากทฤษฎีกาแฟร้อน เราพบความจริงว่า กาแฟร้อนคือระบบ ปัญญาก็คือระบบ รสชาติและความหอมของกาแฟร้อนเกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงของผงกาแฟ ครีม น้ำตาล และน้ำร้อนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักฉันใด ปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงขององค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน แล้วองค์ประกอบหลักของปัญญาคืออะไร
เวลาท่านจะทานกาแฟ ท่านต้องมีผงกาแฟ ครีม น้ำตาล และน้ำร้อน แล้วเอามาชงเข้าด้วยกัน ทันใดนั้น กาแฟร้อนก็เกิดขึ้น
ในทำนองเดียวกัน ตอนที่ท่านอ่านหนังสือ ท่านมักใช้ปากกาหลากสี ขีดเส้นใต้ วงกลม เน้นคำหรือข้อความสำคัญ จากนั้นท่านก็ลากเส้นเชื่อมโยงใจความสำคัญเหล่านั้นเข้าด้วยกัน ทันใดนั้น ความรู้ ความเข้าใจก็เกิดขึ้น
กาแฟร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร ปัญญา ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ ก็ผุดขึ้นอย่างนั้น เงื่อนไขใดที่ทำให้คุณค่าและราคาของกาแฟร้อนต่างกัน มันก็เป็นเงื่อนไขเดียวกันที่ทำให้คุณค่าของกระบวนการเรียนรู้ต่างกันด้วย และก็เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับการยกระดับคุณค่าและมูลค่าขององค์กร
ท่านคิดว่า การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ทำยังไง
ทฤษฎีกาแฟร้อน Coffee Theory ศาสตร์เชิงระบบแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
เปิดแล้ว หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ CP 201: การแก้ปัญหาเชิงซ้อน" วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetFofMz6FZZJHHUZbmWOwg3dmu2Up4pEaMI5Gkf-BU1qpGbw/viewform
ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://www.intranshipot.com/schedules
ท่านสามารถอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: https://www.intranshipot.com/
081-439-5500, 081-932-9177
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา