ความคิดเห็นบนชุมชน
mindset
  • 308
    โพสต์
  • 2
    คำถาม
  • 160
    สมาชิก
กรอบความคิด (Mindset) กระบวนการทางความคิด เป็นความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตัวมนุษย์