cover

Conclusor

conclusorth
 • หนังสือ
 • การศึกษา
 • การลงทุน
 • 0
 • 174
  โพสต์
 • 115
  ผู้ติดตาม
 • Conclusor (เพจที่เปลี่ยนมาจากเดิมที่ชื่อ Self-Developed Men) คือ ผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเอง นำความรู้จากแหล่งต่างๆ มาสรุปสั้นๆ ให้อ่านแบบเข้าใจง่ายๆ เร็วๆ เพื่อต่อยอดการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น... ดูเพิ่มเติม
 • สร้างเพจเมื่อ 28 ธ.ค. 2019