ผมคงเข้าใจผิดมาตลอดว่าเหรียญ มีด้าน...ด้านสัน เขาคงไม่นับกัน.ทั้งที่ด้านสันคือด้านส่วนน้อย เป็นด้านที่อยู่ตรงกลางระหว่างด้านเปรียบเทียบ เป็นด้านมัชฌิมา เป็นด้านส่วนน้อยที่โลกให้การยอมรับว่าดีกว่าประเสริฐกว่า.เรื่องน่าเศร้าที่สุดของอนาคตชาติคือ ผู้คนมีความเห็นที่ถูกต้องตามข้อมูลที่ได้รับมา
1
  • 6
โฆษณา