น่าจะร้องให้เพราะดีใจ! เพราะมีประเทศโง่เพิ่มขึ้นมาอีกประเทศหนึ่ง.คนฐานปิระมิดคงกว้างสุดประมาณ. คนส่วนใหญ่ไม่ได้ยอดเยี่ยมกว่าคนส่วนน้อยที่เป็นยอดปิระมิด แต่คนส่วนใหญ่กลับได้กำหนดผู้ปกครอง อำนาจเลือกผู้ปกครองอยู่ในมือคนที่โง่กว่า...คงเจริญล่ะ จีนคงแตกแยก และร่วงโรย
3
  • 4
โฆษณา